Google Analytics hesabınızda oturum açın sonra web sitesi profili oluşturun ve oluşturduğunuz profil için analyrics kodunu buraya yapıştırın." id="input-google-analytics" class="form-control">Google Analytics hesabınızda oturum açın sonra web sitesi profili oluşturun ve oluşturduğunuz profil için analyrics kodunu buraya yapıştırın." id="input-google-analytics" class="form-control">

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Gizlilik Politikası

Albi Nikah, "Elektronik Mağaza"sından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Albi Nikah Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Elektronik Mağaza"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Albi Nikah, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Elektronik Mağaza" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Albi Nikah'a vermeleri gerekmektedir. Albi Nikah, Albi Nikah Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Albi Nikah veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Albi Nikah tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Albi Nikah "Elektronik Mağaza"sı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Albi Nikah ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Albi Nikah Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Albi Nikah "Elektronik Mağaza"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. Albi Nikah, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Albi Nikah, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Albi Nikah'ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Albi Nikah, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;    
  • Albi Nikah'in kullanıcılarla akdettiği "Albi Nikah Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;    
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;    
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.


Albi Nikah, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.