Google Analytics hesabınızda oturum açın sonra web sitesi profili oluşturun ve oluşturduğunuz profil için analyrics kodunu buraya yapıştırın." id="input-google-analytics" class="form-control">Google Analytics hesabınızda oturum açın sonra web sitesi profili oluşturun ve oluşturduğunuz profil için analyrics kodunu buraya yapıştırın." id="input-google-analytics" class="form-control">

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Süslemeyle Başla

Eğlenceyle Bitir

Şartlar & Koşullar

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

www.albinikah.com (Bundan sonra www.albinikah.com olarak anılacaktır)'ne ait www.albinikah.com sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1 - İş bu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi albinikah'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. albinikah, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiliyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2- İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf Türk Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. albinikah'ın, ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3- albinikah www.albinikah.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. albinikah'ın www.albinikah.com web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve albinikah'ın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

albinikah işbu site ve site uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

albinikahsözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 – Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. albinikah link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekle, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı albinikah dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı albinikah'tan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. albinikah bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, albinikah'ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6 - albinikah; bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. albinikah, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile albinikah'ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ:

Burada belirtilen gizlilik ilkeleri albinikah tarafından, www.albinikah.com  Sitesi’nin gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır.

albinikah, ziyaretçileri tarafından www.albinikah.com sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri ( isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaralarınız, v.b. ) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kredi kart bilgileri hiç bir şekilde kayıt altına alınmamaktadır. 3. Şahıslarla paylaşılmaz

albinikah, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır.

Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,     Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,     Satın aldığınız ürünlerinizi ve/veya ödüllerinizi teslim etmek.

Kişisel bilgilere sadece yetkili www.albinikah.com  personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. albinikah kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak albinikah site içerisinde ziyaretçiler tarafından iletişim formlarına, ürün yorumları bölümüne ve geri bildirim bölümüne yazılan yazıları yayınlama hakkını saklı tutar. Ziyaretçi, burada yazılan bilgilerin paylaşılabilirliğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

albinikah sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, albinikah'ın Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

İş bu www.albinikah.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri açısından albinikah'ın Markaların Korunması hakkında kanun hükmünde Kararname, Patent Hukuku ve Haksız Rekabetin Önlenmesine dair mevzuat hükümleri uyarınca sair tüm hakları saklıdır. Ziyaretçi, işbu web sitesi kapsamında sahip olacağı her türlü bilgi ve görsel malzemenin albinikah'a ait olduğunu, bu bilgi ve malzemeleri saklı tutacağını, başka yerde kullanmayacağını ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.